BAHAGIAN PROJEK DAN PELABURAN

Tugas-tugas :

  • Mengkaji dan merangka dasar, matlamat, peraturan serta prosedur projek dan pelaburan YT.
  • Merancang, mengenal pasti dan berusaha mendapatkan sumber pendapatan YT.
  • Merancang, mengenal pasti dan berusaha meningkatkan dana harta YT.
  • Mengurus pelaburan dalam syarikat-syarikat usahasama dan syarikat tidak tersenarai harga.
  • Merancang dan mengendali projek-projek sosial dan komersil.

Print Email